Yabancılar Konseyi

Geçen yıllar içerisinde çok sayıda kişi Langen'e göç etmiştir. Bu kişilerin sosyal hayata uyum sağlamaları kent için önemli bir görev ve yükümlülüktür. Alman olmayan halkın demokratik olarak seçilmiş temsilcisi olarak Langen Yabancılar Konseyi insanlar arasındaki anlayış ve sevgiyi teşvik eder ve kentin siyasi kurullarına danışmanlık yapar.

Yabancılar Konseyi şunlar için gayret gösterir

  • Alman ve yabancıların eşit haklara sahip biçimde politik ve sosyal yönden bir arada yaşamaları,
  • Hoşgörü ile kültürel ve dünya görüşü açısından özgürlük,
  • Çocuk yuvaları ve ilkokullarda kültürler arası çalışmalar,
  • Mesleki nitelik kazandırma ve teşvik,
  • Göçmenlik arka planı bulunan yaşlı bireylerin yaşlılara yönelik çalışmalara dahil edilmesi,
  • Dostluk ve kültür derneklerinin teşvik edilmesi,
  • İkamet hakkı ile ilgili sınırlamaların kaldırılması ve
  • Her tür ön yargı, aşağılama ve şiddet ile mücadele