Politika 

Dört ayrı kurul Langen’deki siyasi karar alma işlemini belirlemektedir. Kent temsilcileri kurulu, belediye encümeni ile kurul ve danışma heyetleri. Bu kurullar kararları hazırlar, üzerinde tartışır ve nihai kararı verirler. 

Belediye encümeni yönetim işleyişi ile ilgili alanlarda karar verir. Örneğin yeni eleman istihdamı veya inşaat projeleri için ihalelerin verilmesi. Encümenin başkanlığını belediye başkanı yapar. Başkanın yanında bir resmi görevli ve bir de fahri belediye başkan yardımcıları bulunmaktadır. Encümenin toplantıları kamuya kapalıdır. 

Kent temsilcileri önemli kararları alırlar. Kararların hazırlanması üç önemli uzman kurulda yapılır. Genel ve mali işler komisyonu, sosyal, kültür ve spor işleri komisyonu ile çevre, inşaat ve ulaşım komisyonu. Daha küçük kurullarda ise encümenin önerileri ve parti kurallarının teklifleri ele alınır ve nihai olarak kent temsilcileri kurulu bunun üzerinde karar verir. Kent temsilcileri ile diğer kurulların toplantıları kamuya açıktır.