Taş devrinden kent olma hakkına – Langen’in Tarihi

İlk yerleşim yerleri

Langen’in mücavir alanında orta dönem taş devrinde insanlar yaşamış olmalıdır. Bıçak ve bıçak ucu gibi taş aletlerin bulunması bunu kanıtlamaktadır. Yeni belediye binası ve geçen yüzyılın yetmişli yıllarında Südliche Ringstraße’de bir spor salonunun yapımı sırasında yapılan kazılar tunç döneminde Sterzbach’daki bir yerleşim yerine işaret etmektedir.

Orta Çağ’da Langen

„Langungon" isimli bir yer ilk kez 834 yılında Kral Ludwig der Deutsche’nin Lorsch Manastır’ına gönderdiği bir hediyename’de geçmektedir. Orta Çağ’da Langen Wildbann Dreieich’teki Maigericht’in merkezi olmuştur. Bu dönemin saygıdeğer tanıkları 14. yüzyıldan kalma sur kalıntıları ile 1553 yılından kalma Vierröhren Çeşmesi’dir.

Pazarlar ve Sanayileşme

1813 yılında Langen pazar mahalli olarak belirlenmiş ve pazar düzenlemesine izin verilmiştir. 1821 yılında ise belde başkanı buraya yerleşmiştir. Bu sayede Langen ilçeleri olan bir kente dönüşmüşse de daha sonra bu fonksiyonunu Groß-Gerau ve Offenbach’a kaptırmıştır. Frankfurt ve Darmstadt arasındaki eski ticaret yolunda mal takasının getirdiği ekonomik kalkınma 19. yüzyılın ortalarında Main-Neckar tren yolunun inşası ile duraksamaya başlamıştır. Langen bu dönemde bu yolun dışında kalmıştır. El işçileri, taşımacılar ile lokantacılar kentten göçmüşlerdir. Kente, 1883 yılında kent olma statüsünü veren Vizkont IV. Ludwig ile kentin kaderi tersine dönmüştür. Langen yeniden yerleşim ve zanaat merkezi olarak önem kazanmıştır. Hızlı sanayileşme döneminin getirdiği etki ve Frankfurt, Hanau, Mainz ve Worms gibi komşu merkezlere olan bağlantı bu tren hattına doğru iskân sağlamış ve ticaretin daha da gelişmesine yardımcı olmuştur.

Gelişme, savaş ve işgal

1883 yılında Langen'in nüfusu 4.400 kişi idi, postane, yerel mahkeme, demiryolu istasyonu, fabrika, tuğla üretim merkezi, taş madenleri ve bir de boş orman müdürlüğü bulunuyordu. Giderek daha az sayıda Langen’li tarım alanında çalışıyordu; 1907 yılında bu rakam yüzde ona düşmüştü. 1896 yılında kurulan ilk bölge hastanesi kentin önemini göstermektedir. Genel eğitimi teşvik için 1904 yılında Wallschule kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda 227 Langen’li erkek şehit düştü. Kent 12 yıl kadar Fransız işgalinde kaldı. Karaborsa altın dönemini yaşadı. 1930 yılında işgal dönemi sona erdi ve iki gün boyunca özgürlük ve gönüllü itfaiye teşkilatı kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlandı. Weimar Cumhuriyeti döneminde Langen’in gündelik hayatını belirleyen dünyadaki ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oldu.

Naziler döneminde Langen

Nazilerin iktidarı devralması ile Almanya'daki siyasi yaşam radikal biçimde değişti. İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi yeni rejimin temsilcileri siyasi karşıtlarını acımasızca ezdiler: Sosyal demokratlar, komünist ve sendikacılar tutuklanarak dövüldü ve öldürüldüler, Yahudi dükkânları boykot edildi. Dieburger Straße’de bulunan Yahudi Sinagogu (bugün bir anıttır) 10 Kasım 1938 tarihinde – Kristal Gece'de - tamamen yok edildi. Yahudi ailelerin büyük çoğunluğu aynı yıl kenti terk ettiler. Birçoğu ise daha sonra imha kamplarına gönderildi. Langen’de çok sayıda angarya işçisi hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Langen

İkinci Dünya Savaşı’nın sonu terör ve diktanın sonu anlamına geliyordu. 1945 yılında ABD birlikleri Langen’e girdi. Yok edilen büyük kentlerden gelen göçmenler ve Doğu'da yurdundan sürülenler nüfusta büyük bir artışa neden oldu. Buna bağlı olarak konut darlığı ve acil barınma bölgeleri oluştu. Ellili yılların sonunda Langen’de Hessen’in en büyük mülteci kampı oluştu. Çok sayıda göçmen ve yerleşimci kentte kaldığı için sosyal konut inşaatında patlama yaşandı. Bundan en çok etkilenen ise Nordend oldu. Langen o dönemde Oberlinden ve Neurott semtleri ile Batı tarafında da büyüme göstermiştir, burada Amerikan askeri kuvvetleri için de konutlar yapılmıştır (bunlar artık özel konut olarak kullanılmaktadır). O dönemin önemli işverenleri Pittler ve Nassovia gibi makine imal eden fabrikalar olmuştur.

Atmışlı yıllarda yeni bir hastanenin inşası (bugünkü Asklepios Klinik) ve Langener Waldsee Eğlence Merkezi’nin de açılması Langen’in giderek önem kazanmasına vesile olmuştur. Südliche Ringstraße’de kent yönetimi belediye binası, spor ve sergi salonu ile kapalı havuzdan oluşan bir merkez inşa etmiş, buna daha sonra yerel mahkeme ve vergi dairesi eklenmiştir.

1983 yılında Langen kendisine kent statüsü verilmesinin yüzüncü yıl dönümünü kutlamıştır. Bu nedenle belediye binasında kent tarihini yansıtan bir müze açılmıştır. Kentin Avrupa'nın kalbindeki konumu ve mükemmel trafik bağlantıları Neurott organize sanayi bölgesinde ileri teknoloji sektöründe yer alan çok sayıdaki isim yapmış işletmenin buraya yerleşmesine vesile olmuştur. Aynı zamanda Paul-Ehrlich-Institut ve Deutsche Flugsicherung gibi federal makamlarda Langen’e yerleşmişlerdir. DFS yaklaşık 3000 çalışanı ile Almanya'nın büyük bir kısmı ve komşu ülkelerde uçuş güvenliğini kontrol etmektedir. 

Modern Langen

Çok sayıda tesis Langen’de yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Bunların arasında Yeni Organizasyon ve Seminer Salonu, Eski Yerel Mahkeme ve Müzik Okulu'nun yerini alan Kültür evi ve Halk Okulu ve Gençlik Merkezi gösterilebilir. En küçüklerimiz için çok sayıda çocuk yuvası ve daha yaşlı kuşaklar için Yaşlılar Merkezi bulunmaktadır. Spor salonları, ormanlık alandaki göl, kapalı spor salonu ve açık hava yüzme havuzu boş vakiler için idealdir. 1934 yılında açılan eski yüzme havuzu 1990 yılında yenilenmiş olup kaydırak, atlama kulesi, su püskürtücüleri ve fıskiyeleri yüzmek ve eğlenmek isteyenlere hitap etmektedir.

Arabasız, büyük şehre ulaşım – Langen’ den bunu gerçekleştirmek sorun değildir. 1997 yılından beri şehir içi hızlı tren 15 dakika aralıklarla Frankfurt ve 30 dakika aralıklarla Darmstadt'a hareket etmektedir. „Flugsicherung“ isimli durağı ile Langen’in ikinci bir istasyonu bulunmaktadır. Bölgeler arası trafiğin ve çevrede oturanların rahatlaması açısından 1999 yılından beri A 5 ve A 661 numaralı otobanları birbirine bağlayan kuzey çevre yolu çok önemlidir.

Federal hükümetin sağladığı teşviklerle Langen kentin kuzey kısmında değer artışı sağlamıştır. Bunun odağında ise eski Hessen geçici Konut evi’nin yıkılması ve bölgenin yeniden tasarlanarak buraya bir kültür merkezi ve Deutsche Einheit Meydanı’nın kurulması olmuştur.

Siebenschläfer/Yedi Uyuyanlar

Her ne kadar Langen son derece yoğun iskâna sahip Ren-Main bölgesinde de bulunsa, el değmemiş doğa harikaları da eksik değildir. Kentin etrafında ormanlık ve çimenlik alanlar ile çok sayıdaki ağaç ve dağınık çayır bitkileri manzarayı tamamlar. Elma hasadından sonra nefis elma şarabı yapılmaktadır. Bu şarabın „Siebenschläfer“ markası altında pazarlanması bu çayırların bakımı ve korunmasına katkıda bulunmaktadır. Doğada ise Siebenschläfer bu tür çayırlarda yaşayan gösterişli bir kemirgendir. 

Kültürel Odak

Langen’in kültür yaşamının odak noktası - Südliche Ringstraße’deki Neue Stadthalle (Yeni Organizasyon ve Seminer Salonu) – 2009 yılında geniş kapsamlı bir tadilat ve genişletme işleminden sonra yeniden açılmıştır. Bina kompleksi tiyatro, konser, tiyatro ve küçük çaplı etkinlikler ile seminer, kongre ve her tür aile toplantısının yapıldığı son derece modern bir mahaldir. Vitray, kent kütüphanesi, restoran ve yan taraftaki kapalı spor salonu buranın daha da cazip hale gelmesini sağlar.

Birlikte yaşamak

Hessen’deki ilk resmi merkez olarak çok sayıdaki kuşağı bir araya getiren Zentrum für Jung und Alt 2006 yılında kapılarını ziyaretçilere açmıştır. Kentin merkezindeki binada çok sayıdaki program ile annelere yönelik hizmetleri ve yaşlılara destek birimi aynı çatı altında bir araya gelmektedir. 

Kentin diğer önemli bir gurur kaynağı ise kent yönetimine ait bir şirket olan Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH’dır, bu şirket özellikle teknik alanda genç bireyleri eğitmektedir. Şirket Langen’de Ren-Main bölgesinin en modern eğitim merkezlerinden birisine sahiptir.