Eski Belediye Binası Müzesi

Bir zamanlar dedelerimiz köşedeki bakkal dükkânından neler satın alırlardı? Tipik bir Ebbelwoi-Stubb nasıl görünür? Kent tarihi müzesinde geçmiş canlanmaktadır. Eski Belediye Binası’ndaki sergi tarih öncesi dönem ve tarihin ilk çağlarından 20. yüzyıla kadar Langen’in geçmişini gözler önüne sermektedir. Bir zamanlar belediye başkanının resmi görev yeri olan bina 1826/27 yılında klasik stilde yapılmıştır.

Wilhelm dönemi, Weimar Cumhuriyeti dönemi, Nazi dönemi ve 1945 sonrası yıllardaki Langen müzede anlaşılır biçimde sunulan konulardan sadece bazılarıdır. Sunulan bir model eski Langen’i tüm ihtişamı ile göstermektedir. Sergide yer alan diğer parçalar ise 19. yüzyılda duvarcı, taş ustası, kaldırım döşemecisi ve tuğla üreticilerinin gündelik hayatını daha yakından göstermektedir. Ayrıca müze 1938 yılında Langen’de vefat eden manzara ressamı Hermann Bahner’in eserlerini de sergilemektedir.

Cam Müzesi

Işık ve cam, resimler. Bu kadar parlak ve etkileyici, ancak kolayca kırılan bu malzemenin izin verdiği kadar: Langen’in çağdaş vitray sanat koleksiyonu Neue Stadthalle’de (Yeni Organizasyon ve Seminer Salonunda) (www.neue-stadthalle-landen.de) sergilenmekte olup buranın şeffaf mimarisi ile bütünleşmiştir. Bu anlamda kendi kategorisindeki ustalık dolu eserlerle hayranlık ve ilgi uyandırır.

Langen’de yaşayan uluslararası üne sahip sanatçı Johannes Schreiter’in çalışmaları ise odak noktasını oluşturmaktadır. Burada ayrıca sanat dünyasında 20. yüzyıl Alman vitrayının en büyük eseri kabul edilen meşhur Heidelberger Biologiefenster (Heidelberg Biyoloji Penceresi) ve Brian Clarke, Lukas Derow ve Klaus Zimmer’in mükemmel çalışmaları görülebilir.